Sunlight
fueled
chemistry

Als maatschappij staan we voor twee grote uitdagingen. Namelijk het veiligstellen van onze toekomstige energievoorziening door over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, en het terugdringen van CO2-uitstoot. Alleen op die manier kunnen we de doelstellingen van het Parijs akkoord, namelijk de maximale temperatuurstijging op aarde van 1.5°C in de 21e eeuw en netto nul CO2 uitstoot in 2050, realiseren.

Het Interreg LUMEN project gaat beide uitdagingen aan

Meer over project LUMEN

De techniek achter de chemie

We willen een integrale labschaal demonstrator (“labschaal mini-fabriek”) opleveren, die aantoont dat de zonlicht gedreven omzetting van CO2 met waterstof naar methaan en/of syngas technisch en economisch haalbaar is.

Start de introductie

De kracht van de zon

We reduceren de uitstoot van CO2, gebruiken we zonlicht als duurzame energiebron en maken we bruikbare producten voor de chemie- en energiesector. Met behulp van deze ‘minifabriek’ kunnen we de technische en commerciële haalbaarheid van dit proces aantonen, wat essentieel is voor verdere opschaling en uiteindelijke commercialisatie.

Verder willen we aantonen dat het ontwikkelde concept ook kan worden ingezet om fijnchemicaliën, bv. tussenproducten voor geneesmiddelen, veiliger en makkelijker te produceren. Het onderzoek in LUMEN levert de basis voor de uiteindelijke doorvertaling naar een industrieel proces en biedt commerciële kansen voor materiaalproducenten, equipmentproducenten en chemiebedrijven in de regio.

Geïnteresseerd? Lees meer over ons project of praat met ons mee op LinkedIn!

Meer over onsDoe mee op onze LinkedIn Community

Nieuws

Nieuws

LUMEN project kick-off

Start of Interreg project Lumen (‘Zonlicht als brandstof voor duurzame chemische processen’) Als samenleving staan ​​we momenteel voor twee grote…
morresWeb
24/10/2019
Bekijk alle artikelen

Events

16/08/2019 in Evenementen

26/09/19 Nanotechnology Crossing Borders

De editie van dit jaar begint met een plenaire lezing over synthese en toepassing van nanodeeltjes door dr. Karl Mandel…
Read More
Bekijk alle evenementen

FAQ

Bekijk onze veelgestelde vragen en ontdek meer over Project LUMEN.

Voor meer vragen kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

Q1: CO2 omzetten in brandstof, is dat een utopie?

Eerder onderzoek van TNO en UHasselt heeft aangetoond dat het technisch haalbaar is om CO2 op laboratoriumschaal om te zetten in methaan. In het kader van het LUMEN-project willen we een mini-fabriek op labschaal van dit proces opzetten en aantonen dat het proces ook economisch haalbaar is.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Q2: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij de ontwikkeling van deze technologie?

Belangrijke uitdagingen bij de ontwikkeling van deze technologie zijn het ontwerp van een geschikte reactor en het proces voor de omzetting van CO2 in zonlicht in methaan of syngas. Verder moeten de bestaande katalysatoren verder worden verbeterd om hun productselectiviteit en -activiteit te optimaliseren.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Q3: Voor wie is dit interessant?

We zien kansen voor ondernemingen die hun CO2 -uitstoot willen verlagen, b.v. chemiebedrijven of staalfabrikanten. Ook zullen bedrijven die katalysatoren voor chemische processen produceren en fabrikanten van reactoren belangstelling hebben voor deze technologie.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Q4: Waar zou de koolstofdioxide (CO2) vandaan kunnen komen die gebruikt zou kunnen worden als grondstof?

Uit puntbronnen (staalbedrijven, energiecentrales etc.) of uit de direct air capture,.

Voor meer informatie neem contact met ons op.