Skip to main content

Project
Lumen

Net als alle andere sectoren moet ook de chemische industrie de overstap maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Een goed voorbeeld daarvan is elektriciteit die opgewekt wordt met windmolens. LUMEN richt zich op een andere duurzame energiebron: de zon. Binnen LUMEN wordt er gewerkt aan een technologieconcept dat het mogelijk maakt om zonlicht direct te gebruiken als ‘brandstof’ voor duurzame chemische processen.

We slaan dus twee vliegen in één klap in dit project: we stappen over van fossiele brandstoffen naar zonlicht als duurzame energiebron, en reduceren de uitstoot van CO2 door het als startmateriaal te gebruiken. In het project bekijken we ook of het concept van het gebruik van zonlicht in chemische processen in de zogenaamde fijn chemie kan worden ingezet om bijvoorbeeld geneesmiddelen makkelijker en veiliger te produceren dan de huidige standaard.

Laat de natuur ons inspireren om chemische processen duurzaam en toekomstbestendig te maken!

Meer over ons

De techniek achter de chemie

We willen een integrale labschaal demonstrator (“labschaal mini-fabriek”) opleveren, die aantoont dat de zonlicht gedreven omzetting van CO2 met waterstof naar methaan en/of syngas technisch en economisch haalbaar is.

Start de introductie

Over het project

Onze doelen

  • We willen een integrale labschaal demonstrator (“labschaal mini-fabriek”) opleveren, die aantoont dat de zonlicht gedreven omzetting van CO2 met waterstof naar methaan en/of syngas technisch en economisch haalbaar is.
  • We leveren verder een labschaal demonstrator voor ten minste één fijnchemische verbinding. Dit zijn specifieke verbindingen die van belang zijn om als ingrediënten te dienen voor bijvoorbeeld medicijnen of hoogwaardige materialen. Hiervoor zullen we de selectiviteit van de katalysator onderzoeken om delen van een doelmolecuul te laten reageren terwijl andere delen niet reageren en dus hetzelfde blijven. Wij verwachten gemakkelijker sluitende business cases te vinden voor deze chemicaliën dan voor het maken van veelgebruikte en erg goedkope stoffen.
  • Het doel is om deze labschaal demonstrator opstellingen na afloop van LUMEN te vertalen naar een integrale pilotschaal demonstrator, en vervolgens een industrieel proces. Dit biedt kansen voor de betrokken regionale bedrijven.

Verder zal de omzetting van CO2 naar chemicaliën alternatieven bieden voor de huidige productie vanuit aardolie, en de reductie van CO2-emissie in de regio versnellen waarmee het project bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen (EC2030 Energie Transitie).

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor meer informatie of ga met ons in gesprek via LInkedIn!

Neem contact opDoe mee op onze LinkedIn Community

Uitzonderlijk hoge efficiëntie

LUMEN is een vervolgproject van het Interreg VL-NL project EnOp, het bouwt voort op de bereikte resultaten binnen dit project. Universiteit Hasselt en TNO hebben een katalysator ontdekt die een ongewenst afvalproduct, namelijk CO2, met behulp van zonlicht omzet naar methaan als bruikbare brandstof. Daarbij wordt 55% van de energie uit het zonlicht gebruikt. Dat is een uitzonderlijk hoge efficiëntie.

Conventionele fotokatalysatoren gebruiken in de meeste gevallen alleen het UV-deel van het zonlicht, waardoor een groot deel van het licht niet gebruikt wordt en de efficiëntie veel lager is. Met het door TNO en de Universiteit Hasselt ontwikkelde concept wordt methaan geproduceerd met alleen zonlicht als energiebron en bij lage temperatuur en lage druk.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor meer informatie of ga met ons in gesprek via LinkedIn!

Neem contact opDoe mee op onze LinkedIn Community

Andere mogelijkheden

Dit concept maakt het mogelijk om op een zeer efficiënte manier chemische producten en brandstoffen te maken met zonlicht als duurzame energiebron. Toekomstig onderzoek binnen LUMEN moet uitwijzen of bijvoorbeeld ook farmaproducten of synthesegas op deze manier kunnen worden geproduceerd.

Syngas wordt nu al veelvuldig als bouwsteen in conventionele chemische processen gebruikt.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor meer informatie of ga met ons in gesprek via LinkedIn!

Neem contact opDoe mee op onze LinkedIn Community